Học từ xa không phải là điều mới 1937 – Bệnh...

Học từ xa không phải là một điều mới.  Ảnh được chụp từ năm 1937, các học sinh ở Chicago đang nhận được hướng dẫn từ giáo viên thông qua radio. Bệnh bại liệt cuối cùng đã bị đánh bại vào năm 1955, nhờ loại vắc-xin được phát triển bởi Jonas Salk và nhóm nghiên cứu tại Đại học Pittsburgh của ông.