Giáo trình tâm thần học

Tên sách: Giáo trình tâm thần học

Chủ biên: BS.CKII. Bùi Đức Trình

NXB: Đại học quốc gia Hà Nội

Ngôn ngữ: tiếng việt

Năm: 2010

Link tải: TẠI ĐÂY

Mô tả nội dung:

Đây là giáo trình giảng dạy chính thức cho sinh viên Đại học Thái Nguyên. Chủ biên là BS.CKII. Bùi Đức Trình với sự tham gia biên soạn của GS.TS. Nguyễn Vãn Ngân, GS.TS. Ngô Ngọc Tản, GS.TS. Cao Tiến Đức, GS.TS. Nguyễn Sinh Phúc, ThS. Động Hoàng Anh, ThS. Đàm Bào Hoa, ThS. Trịnh Quỳnh Giảng.

Xem thêm: Tiếp cận chẩn đoán bệnh nội khoa chương III, IV (yhoctonghop.vn)

5/5 - (1 bình chọn)