Tràn khí màng phổi

Tràn khí màng phổi

19/07/2018 admin 0

Tràn khí màng phổi có thể được gây ra bởi chấn thương ngực, một số thủ tục y tế liên quan đến phổi, bệnh phổi, Read More