Screenshot 1

Hơn 150+ câu trắc nghiệm Pháp Y có đáp án rất hay

03/08/2021 Hussein Tan 0

Trắc nghiệm pháp y có đáp án đầy đủ, tổng hợp
Y học tư pháp (forensic medicine):
a. Liên quan đến hoạt động của ngành y tế tại tòa án
b. Liên quan đến luật phòng chống tội phạm
c. Liên quan đến các hoạt động dân sự
d. Giúp thực thi công lý