VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG DỊCH BỆNH COVID-19

73 / 100

VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG DỊCH BỆNH COVID-19

BS NGUYỄN PHƯỚC BẢO QUÂN

Bài này sẽ đề cập đến đặc điểm hình ảnh siêu âm của thương tổn phổi-màng phổi trong viêm phổi COVID-19 qua đó nêu lên vai trò của kỹ thuật siêu âm chẩn đoán – nhất là siêu âm có trọng điểm (Point Of Care Ultrasound) – trong mùa dịch bệnh này.

Nguồn: Chi hội Siêu âm Việt Nam

Link tải: VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG DỊCH BỆNH COVID 19

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*