Bộ tài liệu giảng dạy Siêu âm Sản Phụ Khoa, Tuyến Giáp của Thầy Nguyễn Quý Khoáng

73 / 100
Bộ tài liệu giảng dạy Siêu âm Sản Phụ Khoa, Tuyến Giáp của Thầy Nguyễn Quý Khoáng

Link tải: 

1. Ảnh giả và cạm bẫy trong siêu âm sản phụ khoa 

2. Có thể nào gặp sai lầm trong chẩn đoán 1 thai thành 2 thai trên siêu âm?

3. Giải phẫu siêu âm của thai bình thường và siêu âm một số bất thường bẩm sinh

4. Siêu âm chẩn đoán bệnh lý Tử cung

5. Siêu âm chẩn đoán sự sống và sự tăng trưởng của thai

6. Vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong sản phụ khoa

7. Áp dụng TIRADS-ACR 2017 vào tường trình siêu âm tuyến giáp

8. Siêu âm tuyến giáp (BS Bình Minh)

9. Siêu âm tuyến giáp (BS Hồng Cúc)

10. Thyroid ultrasound do and don’t

 

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*