HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19 DO CHỦNG VI RÚT CORONA MỚI (SARS – COV-2)- BỘ Y TẾ

71 / 100
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2008 /QĐ-BYT NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2021 CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19 DO CHỦNG VI RÚT CORONA MỚI (SARS – COV-2)

Tải nội dung TẠI ĐÂY

 

Rate this post