Triệu chứng học ngoại khoa

Tên sách: Triệu chứng học ngoại khoa

Tác giả/ Chủ biên: Đặng Hanh Đệ

Bộ môn/ Trường: ĐH Y Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Chuyên ngành: Ngoại khoa

Ngôn ngữ: Tiếng việt

Link tải: TẠI ĐÂY

Mô tả nội dung: 

Xem thêm: BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TIÊU HÓA | Y Học Tổng Hợp (yhoctonghop.vn)

5/5 - (1 bình chọn)