TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA

Tên sách: TRIỆU CHỨNG HỌC NGOẠI KHOA

Tác giả/ Chủ biên: ĐẶNG HANH ĐỆ

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Năm xuất bản: 2006

Chuyên ngành: Ngoại khoa

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Link tải: TẠI ĐÂY

Mô tả nội dung: 

Xem thêm: BỆNH HỌC NGOẠI KHOA TIÊU HÓA | Y Học Tổng Hợp (yhoctonghop.vn)

5/5 - (1 bình chọn)