Tổng hợp tài liệu ÔN THI TỐT NGHIỆP CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

81 / 100
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp chẩn đoán lâm sàng (Phần 1 đến phần 14)

Ôn thi tốt nghiệp chẩn đoán lâm sàng

Phần 1: Khám và chẩn đoán lâm sàng SỐT và PHÙ
Phần 2: Khám và chẩn đoán lâm sàng HO và KHÓ THỞ CẤP
Phần 3: Khám và chẩn đoán lâm sàng ĐAU BỤNG CẤP
Phần 4: Khám và chẩn đoán lâm sàng NÔN MỮA và NÔN RA MÁU
Phần 5: Khám và chẩn đoán lâm sàng BỤNG BÁNG 
Phần 6: Khám và chẩn đoán lâm sàng VÀNG DA
Phần 7: Khám và chẩn đoán lâm sàng GAN TO
Phần 8: Khám và chẩn đoán lâm sàng HẠCH TO NGOẠI BIÊN
Phần 9: Khám và chẩn đoán lâm sàng THIẾU MÁU
Phần 10: Khám và chẩn đoán lâm sàng HO RA MÁU
Phần 11: Khám và chẩn đoán lâm sàng XUẤT HUYẾT
Phần 12: Khám và chẩn đoán lâm sàng LÁCH TO
Phần 13: Khám và chẩn đoán lâm sàng TIÊU CHẢY
Phần 14: Khám và chẩn đoán lâm sàng HÔN MÊ
Xem thêm: Tổng hợp hơn 50+ link chẩn đoán hình ảnh hay nhất
Rate this post