Sử dụng Axit Tranexamic trong dự phòng điều trị băng huyết sau sinh của gây mê hồi sức

Axit Tranexamic Trong Dự Phòng Và Điều Trị Băng Huyết Sau Sinh

Tỷ lệ mổ lấy thai đã tăng lên đến mức cao 25 – 30% ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Hoa Kỳ tỷ lệ mổ lấy thai đạt 31,3%, Vương quốc Anh 25,5%.
Trong trường hợp nặng, mổ lấy thai có thể dẫn đến chảy máu sản khoa, cắt bỏ tử cung, nằm đơn vị chăm sóc đặc biệt, hoặc tử vong cho mẹ.