Tổng hợp tài liệu hội nghị hồi sức cấp cứu 2018

Tổng hợp tài liệu hội nghị hồi sức cấp cứu 2018

1. Áp lực đẩy: Khái niệm, Sinh lý học, Giá trị và giới hạn, Điều chỉnh trong bệnh nhân ARDS

2. Các hướng dẫn mới về nhiễm khuẩn

3. Các tổn thương do hít khói

4. Cập nhật các dấu hiệu sinh học chẩn đoán nhiễm khuẩn

5. Cập nhật liệu pháp thay thế huyết tương BS Huỳnh Quang Đại_BVCR

6. Cập nhật và tối ưu hóa sử dụng carbapenem ở bệnh nhân hồi sức

7. Cập nhật về PK/PD kháng sinh ứng dụng ở bệnh nhân hồi sức

8. Chống đông và kiểm soát đông máu trong ECMO

9. Chương trình tố ưu hóa sinh lý sử dụng SVV và SI

10. Đánh giá trương lực mạch máu trong sốc

11. Hiệu quả của chương trình quản lý kháng sinh trong việc kiểm soát sử dụng kháng sinh tại khoa Hồi sức tích cực và dự phòng trong phẫu thuật

12. Kiểm soát nhiễm nấm xâm lấn nặng ở bệnh nhân Hồi sức

13. Lactic Acid Lactate và những thay đổi của nó

14. Lạm dụng các loại ma túy mới: Ý nghĩa lâm sàng

15. LỌC MÁU LIÊN TỤC CHO BỆNH NHÂN CÓ TỔN CÓ VÀ KHÔNG CÓ TỔN THƯƠNG THẬN CẤP TẠI ICU

16. Nghiên cứu định lượng Paraquat

17. NGHIÊN CỨU HỒI CỨU VỀ NHIỄM ĐỘC DO RẮN SẢI CỔ ĐỎ CẮN BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 2005 – 2016

18. Oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể ở bệnh nhân hồi sức

19. Phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

20. Sử dụng màng lọc oXiris trong lọc máu liên tục điều trị bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn và tổn thương thận cấp

21. SỬ DỤNG THANG ĐIỂM Q SOFA & SIRS TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG MỨC ĐỘ NẶNG Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN

22. Tiếp cận bệnh nhân ngộ độc Carbon Monoxit, Cyanua và Sunphua hydro và Các câu hỏi lâm sàng về thuốc giải độc

23. Tổng quan thuốc vận mạch

24. VAI TRÒ CỦA PROCALCITONIN TRONG NHẬN ĐỊNH DẤU HIỆU NHIỄM TRÙNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH

Xin ghi rõ nguồn yhoctonghop.vn khi bạn sử dụng bài viết này

4.3/5 - (9 bình chọn)