TỔNG HỢP LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU- SÁCH Y KHOA DÀNH CHO SINH VIÊN Y2 Y3

15 / 100

TỔNG HỢP LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU- SÁCH Y KHOA DÀNH CHO SINH VIÊN Y2 Y3

NỘI KHOA:

  1. Tạp chí nội khoa tháng 10/2015: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmUlNCZ2dPSG92THc/view
  2. Triệu chứng học nội khoa của ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmekZjWVdVbHVKUlE/view
  3. Nội cơ sở (2010): https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmSUlxd3RmazNaa1U/view
  4. Nội cơ sở của ĐH Y Huế: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmVEJ3NERuYXYzTzA/view
  5. Bệnh học nội khoa của ĐH Y Hà Nội (2009): https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmaTY0TjJEaEhpbUE/view
  6. Bài giảng bệnh học nội khoa của Y Hà Nội (TẬP 1, 2): https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmdmpEWlJzSHJzNUk/view https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmSVlDY1RndzlxSW8/view
  7.  Bệnh lý học Nội khoa của ĐH Y Huế: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmWlFCbnA4NXN4U2M/view
  8. Bài giảng bệnh học nội khoa của học viện Quân Y (2002) (TẬP 1,2) https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmakNhX0NobDNoVXM/view  https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmTmZYa1ltNnFHSEk/view
  9. Bài giảng hệ Nội khoa

   Tập 1: Triệu chứng học nội khoa: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmNENtd2dVWFcxZ1k/view

   Tập 2: Bệnh học: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmaGZCZm1ibVVGMWs/view

   Tập 3: Điều trị: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmbTdUaWk2NEtHNFk/view

  10. Điều trị học Nội khoa của Y HN: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmd1ozV2l6Y3dOLWc/view https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmOVB1Q1hnX0V0UHM/view 
  11. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa – Bệnh viện Bạch Mai  https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmSGdCOFpxclZfejg/view

CẬN LÂM SÀNG:

 1. Thực hành X quang ngực https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmQ3NzZ3BVY2Q4cXM/view
 2. Interpreting Chest X-ray Illustrated with 100 Cases-Cambridge University Press https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmQ3NzZ3BVY2Q4cXM/view

TIM MẠCH:

   1. Một số bài giảng về tim mạch: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmaHIzU0ROMjFPVEk/view
   2. Cập nhật điều trị rối loạn lipid máu: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmdERZMG4xTE9Ubm8/view
   3. Tạp chí Tim mạch học Việt Nam – chuyên đề Tăng huyết áp: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmUmZWOWNuU0tPU00/view
   4. Giải phẫu tim – ứng dụng trong siêu âm: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmVUhwVjA4QS10aUE/view
   5.  Phục hồi chức năng tim mạch: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmZHlJRnZIdWJUZm8/view
   6. Bệnh học tim mạch https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmcWY3OFNPeFhrWVE/view (tập1) https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmcThKaHhIMHppMjQ/view
   7.  Khuyến cáo 2010 về các bệnh lý tim mạch và chuyển hóa https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmWFVISWZIOEJ6OVU/view
   8. Phác đồ chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch thường gặp 2015 https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmZmc3NjlLTmZvWlk/view
   9. Bệnh mạch vành https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmZHdFRGdFRzRCMGM/view

HÔ HẤP

 1. Chuyên đề về COPD https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmeDFScGtvaU0zMjA/view
 2. Chuyên đề về Hen phế quản https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmSmFmWnZTUzF5ZWc/view
 3. Chuyên đề về viêm phổi ở người lớn https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmTkt0MWE0TUMwTG8/view
 4. Các phương pháp chẩn đoán bệnh lý lồng ngực https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmZXg3MGNlcjRhTms/view

NỘI TIẾT:

 1. Nội tiết cơ bản ( 2013) https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmRk1GMWVibVBEOEU/view

THẦN KINH

 1. Sổ tay chuyên khoa thần kinh: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmVnVuZ3FLb3B0a0E/view
 2. Thực hành lâm sàng thần kinh học https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmRUs3bHdvbFkteVU/view https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmaGwxZlI3MUtIcDg/view
 3. Giáo trình nội thần kinh https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmTHJfaVBJLU1XNVE/view

HỒI SỨC CẤP CỨU

 1. Hồi sức cấp cứu tiếp cận theo phác đồ https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmdmU5N0ZEZ18tUlk/view
 2. Hồi sức tích cực cơ bản của BV Bạch Mai https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmRjJmdXZ0ZG5HTGs/view

NGOẠI KHOA:

 1. Triệu chứng học ngoại khoa của Y Hà Nội https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmOWkxaC0yUzFZdTQ/view
 2. Bài giảng Bệnh học ngoại khoa Y Hà Nội https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmZDBUUXJuU1ctTlU/view https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmaEU0QjNUOFRXSFU/view 

NHI KHOA:

 1. Bài giảng Nhi khoa của Y Hà Nội https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmZlhiWmtZMGU2eTA/view https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmRlBmcnpEUll5Uzg/view
 2. Giáo trình Nhi khoa của đại học Y dược Hồ Chí Minh https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmd1RPTnVtdngxTEU/view
 3. Giáo trình Nhi Khoa của Đại học Y Huế https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmQmRSNHZ5TnlsMW8/view
 4. Cẩm nang điều trị Nhi khoa https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmOTlrekdZTDVzNjA/view
 5. Bệnh học Nhi Khoa https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmSWduWk9iNTVSaUE/view
 6. Thực hành lâm sàng Nhi khoa của Đại học Y Hà Nội https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmZnh6ZmFyQllFTTg/view

SẢN KHOA

 1. Sản khoa hình minh họa: Tập 1
  https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmTFNqS1hndmZ2alk/view
 2. Những vấn đề trong sản phụ khoa https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmZ0RSUFNvZ0pOTFk/view