TỔNG HỢP LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU- SÁCH Y KHOA DÀNH CHO SINH VIÊN Y1

11 / 100

TỔNG HỢP LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU- SÁCH Y KHOA DÀNH CHO SINH VIÊN Y1

( ” Nhấn vào để tải nhé ” )

GIẢI PHẪU: 
 1. Bài giảng giải phẫu học – ĐH Y HN 
 2. Atlas giải phẫu người của Frank H.Netter
 3. Atlas giải phẫu người của Joihanne W.Rohen và cộng sự 
SINH LÍ BỆNH- MIỄN DỊCH
 1. Sinh lí học YHN ( Tập 1, Tập 2)
 2. Atlas sinh lý học
 3. Bài giảng sinh lý học

Hô hấp

Tiêu hóa

Thận- tiết niệu:

Thần kinh: 

Nội tiết:

Máu và thể dịch

4. Sinh lý bệnh – ĐH Y Hà Nội

5. Sinh lý bệnh – ĐH Y Huế

6. Bài giảng Sinh lý bệnh – HV Quân Y

7. Miễn dịch học của ĐH Y HN

HÓA SINH:
 1. Hóa học đại cương của Bộ Y Tế
 2. Hóa sinh lâm sàng của ĐH Y HN 
 3. Hóa sinh lâm sàng của ĐH Y Dược TP HCM 
 4. Giáo trình Hóa sinh của ĐH Y Huế
 5. Một số chỉ số hóa sinh thường gặp 
 6. PCR – các vấn đề cơ bản và áp dụng trên lâm sàng 

MÔ PHÔI

 1. Trắc nghiệm Mô phôi có đáp án Võ Trường Toản
 2. Trắc nghiệm Mô phôi Học viện Quân Y

 

VI SINH 

 1. Giáo trình vi sinh vật y học

Tiếng Anh Chuyên Ngành Y khoa