TỔNG HỢP HƠN 100 LINK DOWLOAD SÁCH VÀ BÀI GIẢNG ECG HAY NHẤT

8 / 100

A.TỔNG HỢP BÀI GIẢNG ECG HAY NHẤT

 1. Bài giảng ECG 1
 2. Bài giảng ECG 2
 3. Bài giảng ECG 3
 4. Bài giảng ECG 4
 5. Bài giảng ECG 5
 6. Bài giảng ECG 6
 7. Bài giảng ECG 7
 8. Bài giảng ECG 8
 9. Bài giảng ECG 9
 10. Bài giảng ECG 10
 11. Bài giảng ECG 11
 12. Bài giảng ECG 12
 13. Bài giảng ECG 13
 14. Bài giảng ECG 14
 15. Bài giảng ECG 15
 16. Bài giảng ECG 16
 17. Bài giảng ECG 17
 18. Bài giảng ECG 18
 19. Bài giảng ECG 19 
 20. Bài giảng ECG 20
 21. Bài giảng ECG 21
 22. Bài giảng ECG 22
 23. Bài giảng ECG 23
 24. Bài giảng ECG 24
 25. Bài giảng ECG 25
 26. Bài giảng ECG 26
 27. Bài giảng ECG 27
 28. Bài giảng ECG 28
 29. Bài giảng ECG 29
 30. Bài giảng ECG 30
 31. Bài giảng ECG 31 
 32. Bài giảng ECG 32 
 33. Bài giảng ECG 33
 34. Bài giảng ECG 34
 35. Bài giảng ECG 35
 36. Bài giảng ECG 36
 37. Bài giảng ECG 37
 38. Bài giảng ECG 38
 39. Bài giảng ECG 39
 40. Bài giảng ECG 40
 41. Bài giảng ECG 41
 42. Bài giảng ECG 42
 43. Bài giảng ECG 43
 44. Bài giảng ECG 44
 45. Bài giảng ECG 45
 46. Bài giảng ECG 46
 47. Bài giảng ECG 47
 48. Bài giảng ECG 48
 49. Bài giảng ECG 49

B.TỔNG HỢP TÀI LIỆU ECG HAY NHẤT

 1. Thực hành đọc điện tim- Nguyễn Quang Tuấn
 2. The ECG made easy(sách dịch)
 3. Sổ tay điện tâm đồ
 4. Learn ECG in a day- Sajjan
 5. Hướng dẫn đọc điện tim- Trần Đỗ Trinh
 6. Học ECG qua các Bài tập
 7. ECG cho người mới bắt đầu
 8. Đọc điện tâm đồ dễ hơn
 9. Điện tâm đồ trong thực hành lâm sàng(YDS)
 10. Điện tâm đồ trong nhồi máu cơ tim cấp-sách dịch
 11. Điện tâm đồ-VMMU
 12. Các bước đọc ECG( YDS)
 13. 150 vấn đề về điện tâm đồ

C. TỔNG HỢP BÀI TẬP ECG  HAY NHẤT

 1. Bài tập ECG 1
 2. Bài tập ECG 2
 3. Bài tập ECG 3
 4. Bài tập ECG 4
 5. Bài tập ECG 5
 6. Bài tập ECG 6
 7. Bài tập ECG 7
 8. Bài tập ECG 8
 9. Bài tập ECG 9
 10. Bài tập ECG 10
 11. Bài tập ECG 11
 12. Bài tập ECG 12
 13. Bài tập ECG 13
 14. Bài tập ECG 14
 15. Bài tập ECG 15
 16. Bài tập ECG 16
 17. Bài tập ECG 17
 18. Bài tập ECG 18
 19. Bài tập ECG 19
 20. Bài tập ECG 20
 21. Bài tập ECG 21
 22. Bài tập ECG 22
 23. Bài tập ECG 23
 24. Bài tập ECG 24
 25. Bài tập ECG 25
 26. Bài tập ECG 26
 27. Bài tập ECG 27
 28. Bài tập ECG 28
 29. Bài tập ECG 29
 30. Bài tập ECG 30
 31. Bài tập ECG 31
 32. Bài tập ECG 32
 33. Bài tập ECG 33
 34. Bài tập ECG 34
 35. Bài tập ECG 35
 36. Bài tập ECG 36
 37. Bài tập ECG 37
 38. Bài tập ECG 38
 39. Bài tập ECG 39
 40. Bài tập ECG 40
 41. Bài tập ECG 41
 42. Bài tập ECG 42 
 43. Bài tập ECG 43 
 44. Bài tập ECG 44  
Rate this post