PHẪU THUẬT THẦN KINH- KỸ THUẬT MỔ CẤP CỨU SỌ NÃO

Tên sách: PHẪU THUẬT THẦN KINH- KỸ THUẬT MỔ CẤP CỨU SỌ NÃO

Tác giả/ Chủ biên: PGS. TS KIỀU ĐÌNH HÙNG

Nhà xuất bản: Y học

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Link tải: TẠI ĐÂY

Mô tả nội dung: 

Xem thêm: SƠ CỨU, CẤP CỨU VÀ ĐIỀU TRỊ BỎNG | Y Học Tổng Hợp (yhoctonghop.vn)

5/5 - (1 bình chọn)