PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA- BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

15 / 100

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA- BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Bao gồm: 

 1. CHƯƠNG 1: CẤP CỨU- TAI NẠN- NGỘ ĐỘC
 2. CHƯƠNG 2: SƠ SINH
 3. CHƯƠNG 3: BỆNH NHIỄM TRÙNG
 4. CHƯƠNG 4: TIM MẠCH-KHỚP
 5. CHƯƠNG 5: THẬN- TIẾT NIỆU
 6. CHƯƠNG 6; HÔ HẤP
 7. CHƯƠNG 7: TIÊU HÓA
 8. CHƯƠNG 8: HUYẾT HỌC
 9. CHƯƠNG 9: NỘI TIẾT- BỆNH LÍ MÔ LIÊN KẾT
 10. CHƯƠNG 10: THẦN KINH
 11. CHƯƠNG 11: DINH DƯỠNG

LINK TẢI: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1P3rUaO1PPKBcigtXyVcz0FrSbG4NhwGe?fbclid=IwAR0PXU3OlBqMaGi8YereTXVkBMuT9midTbBfN455-6giJ8BLjOgiSkUKmWI

Rate this post