[PDF] Chú Giải Thuật Ngữ Y Học Anh – Việt Thông Dụng

Chú giải thuật ngữ y học Anh – Việt thông dụng

Lời nói đầu

Qua những buổi giảng huấn, nói chuyện và giải đáp về y khoa cho các đồng hương ở Luân Đôn và ngoài tỉnh, chúng tôi nhận được lời yêu cầu Hội Tâm Thần Việt Nam xuất bản một quyển từ điển thông dụng để giúp họ trong việc tra cứu sách báo y khoa và dễ dàng hơn khi tiếp xúc với bác sĩ người nước ngoài.

Chúng tôi cho biên soạn quyển “Chú Giải Thuật Ngữ Y Học Anh-Việt Thông Dụng” này hầu đáp ứng nhu cầu trên, với trọng tâm là giải thích rõ ràng những từ ngữ thường dùng để quý vị nắm vững ý nghĩa của các từ cần tra cứu. Phong Phú – Dễ Hiểu là phương châm hàng đầu trong quá trình biên soạn và chúng tôi hy vọng quyển sách này sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu của quý vị.

Tất nhiên chúng tôi không sao tránh khỏi những sai sót, và rất mong quý vị sẽ đóng góp ý kiến để lần tái bản sau được thêm phần toàn hảo.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Cẩm

[su_button url=”https://drive.google.com/file/d/0Bxz2DCyoYi0qUWViSm1ZdWtJNXc/view” target=”blank” style=”flat” background=”#f42a12″ center=”yes” radius=”round” icon=”icon: download” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Tải tài liệu tại đây[/su_button]

4.7/5 - (9 bình chọn)