Lựa chọn thuốc vận mạch trong điều trị suy tim cấp

Lựa chọn thuốc vận mạch trong điều trị suy tim cấp

ThS.BS. Văn Đức Hạnh
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)

Tải tại đây