Chẩn đoán và xử trí các rối loạn nhịp cấp tính

Chẩn đoán và xử trí các rối loạn nhịp cấp tính

2

TS.BS. Trần Văn Đồng
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)

Tải tại đây

Rate this post