Chẩn đoán và xử trí các rối loạn nhịp cấp tính

Chẩn đoán và xử trí các rối loạn nhịp cấp tính

TS.BS. Trần Văn Đồng
(Viện Tim Mạch Việt Nam, Hà Nội)

Tải tại đây