Bệnh án Thalassemia

Bệnh án Thalassemia

06/06/2018 admin 0

BỆNH ÁN THALASSEMIA I. Phần hành chính Họ tên: NGUYỄN THỊ M.K, 9 tuổi (20/10/2006), giới tính nữ. Địa chỉ: Thạnh Phước 2, Trung Thạnh, Cờ Read More