Hiệp hội Bác sĩ nội khoa Hoa Kỳ công bố khuyến cáo tích hợp mới về mục tiêu HbA1c

Trần Thị Quỳnh Uyên, Trần Thị Mai, DS, Phan Quang Khải

TỔNG QUAN

Các nhà phê bình của ACP đã tiến hành đánh giá 6 hướng dẫn được công bố hiện nay của Hiệp hội Bác sĩ Nội tiết Hoa Kỳ và Trường ban Nội tiết Hoa Kỳ (AACE/ACE), Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA), Viện Cải thiện Hệ thống Lâm sàng (ICSI), Viện Y tế và Chăm sóc sức khỏe Anh quốc (NICE), Hệ thống Hướng dẫn giữa các đại học Scotland (SIGN) và Bộ Cựu chiến binh và Quốc phòng Hoa Kỳ (VA/DoD). Các nhà phê bình đã đưa ra một hướng dẫn tóm tắt các mục tiêu HbA1c trong kiểm soát người trưởng thành không mang thai mắc ĐTĐ týp 2.

M170939ff1 Figure Summary of the American College of Physicians guidance statement on HbA1c targ

BÀN LUẬN

Tiến hành đánh giá 5 thử nghiệm lâm sàng lớn so sánh việc kiểm soát tích cực và ít tích cực hơn trong ĐTĐ týp 2 đã được công bố trong suốt 2 thập kỉ qua.

  • Thử nghiệm ACCORD 2008 bị ngưng sớm khi nhóm điều trị tích cực có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao hơn nhóm điều trị bảo tồn (số bệnh nhân cần điều trị để gây 1 tác hại NNH = 100; NEJM JW Gen Med Jul 1 2008 và N Engl J Med 2008; 358:2545)
  • Thử nghiệm ADVANCE (NEJM JW Gen Med Jul 1 2008 và N Engl J Med 2008; 358:2460), 2 thử nghiệm UKPDS (NEJM JW Gen Med Nov 1 1998, Lancet 1998; 352:837), thử nghiệm VADT (NEJM JW Gen Med Jan 15 2009 và N Engl J Med 2009; 360:129) không chứng minh được lợi ích trên mạch máu lớn, chỉ cho thấy lợi ích cận biên (marginal benefit) và lợi ích thay thế (surrogate benefit) trên mạch máu nhỏ (ví dụ: albumin niệu ít hơn, can thiệp quang đông võng mạc ít hơn) và cho thấy gia tăng tỷ lệ biến cố/bệnh tật (ví dụ: các cơn hạ đường huyết nghiêm trọng).

ACP đề xuất hướng dẫn mới phù hợp và hướng đến việc bảo tồn mục tiêu HbA1c  trong quản lý ĐTĐ týp 2. Tuy nhiên, vì hầu hết các bệnh nhân trong nghiên cứu đã lớn tuổi nên việc tiếp cận chặt chẽ hơn có thể phù hợp đối với bệnh nhân có tuổi trẻ hơn với ít tình trạng bệnh kèm hơn — những đối tượng này có thể hưởng được lợi ích trên mạch máu nhỏ từ việc kiểm soát chặt chẽ hơn qua hàng thập kỷ.

Tài liệu tham khảo

Amir Qaseem et al. Hemoglobin A1c Targets for Glycemic Control With Pharmacologic Therapy for Nonpregnant Adults With Type 2 Diabetes Mellitus: A Guidance Statement Update From the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2018 Fulltext

Theo thongtinthuoc.com

5/5 - (2 bình chọn)