Cập nhật tăng huyết áp của ESC/ESH 2018

Cập nhật tăng huyết áp của ESC/ESH 2018

CẬP NHẬT TĂNG HUYẾT ÁP của ESC/ESH 2018

Vậy là sau các đồn đoán, thì từ ngày 8-11/6/2018 tại Barcelona, Tây Ban Nha đã diễn ra hội nghị cập nhật guideline điều trị tăng huyết áp của hội Tim mạch/Tăng huyết áp châu Âu nhằm “đáp trả” lại guideline về THA của ACC/AHA 2017.

Guideline này có những điểm chính như sau:

1. Vẫn giữ mức HA 130-139 là “bình thường cao” và không đồng ý với ACC 2017 rằng định nghĩa mới Ha 130 là THA giai đoạn 1 vì nó sẽ mở rộng số bệnh nhân bị THA lên quá mức (ước lượng khoảng 50% dân số Mỹ sau 1 đêm tự nhiên bị THA hết). Nguyên văn: “The 2018 European Society of Cardiology (ESC) and European Society of Hypertension (ESH) guidelines document still categorizes patients with systolic/diastolic BP of 130 to 139/85 to 89 mm Hg as having “high-normal” BP.”

2. Ở người dưới 65 tuổi có thể hạ áp tới dưới 130 mmHg nếu dung nạp được nhưng không thấp hơn 120 mmHg.
– Chỉ trích mức HA mục tiêu 130 mmHg ở người lớn tuổi là thấp quá mức cần thiết, người trên 65 tuổi mức HA mục tiêu là 140 mmHg, có thể thấp hơn nếu dung nạp được nhưng không thấp hơn 130 mmHg
– Mục tiêu HA tâm trương chung cho tất cả đối tượng là 80 mmHg.

Nguyên văn: Williams co-chaired the 2018 ESC/ESH hypertension guidelines development task force along with Giuseppe Mancia, MD, University of Milano-Bicocca, Italy. They showcased the document, which is scheduled for formal publication in August, here at the ESH’s 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection.

“In people under the age of 65, we recommend targeting systolic blood pressure to 130 mm Hg, and lower if possible, but not lower than 120 mm Hg,” Williams said. The recommended target is less than 140 mm Hg for patients aged 65 and older, as tolerated, “but not less than 130 mm Hg.”

A diastolic BP target of less than 80 mm Hg is recommended for everyone on drug therapy, he said.

3. Khuyến cáo khởi đầu điều trị THA với 2 thuốc luôn chứ không phải 1 thuốc và nên dùng dạng viên kết hợp.
– Ưu tiên phối hợp : A + D hoặc A + C sau đó là A+ C + D và sau đó thuốc thứ 4 có thể thêm kháng aldosteron hoặc chẹn beta (Beta-Blocker). (A: ACEi/ARB, D: diuretic, C: CCB)

4. Guideline hoàn chỉnh chính thức sẽ được phát hành vào ngày 25/8/2018
Nguyên văn: The full text of the new joint Guidelines for the Management of Arterial Hypertension will be published on 25 August 2018 in parallel with a corresponding presentation during the ESC Congress 2018 in Munich (August 25-29, 2018).

Ghi chú:
– ESC: European Society of Cardiology
– ESH: European Society of Hypertension
– ACEi: Thuốc ức chế men chuyển
– ARB: Thuốc ức chế thụ thể
– Diuretic: Thuốc lợi tiểu
– CCB: Thuốc chẹn kênh Calci

Nguồn:
[1] Medscape.
[2] https://www.facebook.com/chuyennghey/posts/1835090556530362
[3] https://medicalxpress.com/news/2018-06-european-guidelines-treatment-high-blood.html
[4] https://www.eshonline.org/esh-annual-meeting/

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*