Cập nhật nhiễm khuẩn huyết

Cập nhật nhiễm khuẩn huyết – Hội nghị Hồi sức cấp cứu TP.HCM

Tải tài liệu tại đây