Atlas sinh lý học Netter - Sách dịch PDF

[PDF] Atlas sinh lý học Netter – Sách dịch PDF

Atlas sinh lý học Netter – Sách dịch PDF

Nhóm dịch: TBUMP

Tính trực quan trong quá trình học tập và nghiên cứu sinh lý học cũng cần thiết không kém so với trong quá trình giảng dạy giải phẫu học và mô học, nhưng thường các sách giáo khoa không đủ lượng tư liệu minh họa.
Atlas sinh lý học được soạn thảo tương ứng với yêu cầu của chương trình học tập môn sinh lý học đại cương và sinh lý học người và động vật.
Sách rất đắc dụng cho việc tự học của sinh viên để củng cố các kiến thức đã thu nhận đựợc ở giảng đường.

Trong “Atlas” cả các quan điểm khoa học sinh lý học kinh điển lẫn các thành tựu khoa học hiện đại đều được sử dụng đầy đủ. đặc biệt có một chương giải thích những vấn đề mang tính thời sự: Sự thích nghi của con người với các điều kiện của môi trường bên ngoài…

Cuốn Atlas sinh lý học Netter sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các cơ chế trong sách giáo trình sinh lý học cũng như ứng dụng nhiều hơn sinh lý học vào các môn lâm sàng. Mình thật sự rất thích cách trình bày và diễn giải trong cuốn sách này, như cơ chế hình thành các sóng trên ECG, cơ chế hoạt động của surfactant, cơ chế bài tiết dịch vị qua đó các thuốc ức chế tiết dịch vị hoạt động, và nhất là sinh lý nội tiết và thần kinh…

+ Nội dung sách gồm các mục: Tim mạch, Thận, Tiêu hóa, Hô hấp, Nội tiết, Thần kinh, Cơ.
+ Cuốn Atlas sinh lý học Netter bao gồm những hình ảnh minh họa sinh động, cụ thể kèm theo chú thích ngắn gọn, đầy đủ về sinh lý cơ thể người. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả học tập các sách giáo trình sinh lý học và ứng dụng vào lâm sàng nhiều hơn.
Tải sách tại đây

yhoctonghop.vn sưu tầm

2.8/5 - (5 bình chọn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*