48 TÀI LIỆU THẨM MỸ TUYỂN TẬP

75 / 100

48 TÀI LIỆU THẨM MỸ TUYỂN TẬP

A split‐face comparison of a fractional microneedle radiofrequency device and fractional radiofrequency therapy for moderate‐to‐severe acne vulgaris.pdf tải tại đây

Alopecia areata after SARS-CoV-2 vaccination tải tại đây 

Article- Anti-Acne Activity of Toothpaste – An Emerging Pimple Treatment tải tại đây

Article- Effects of low-level light therapy on facial corticosteroid addiction dermatitis- A retrospective analysis of 170 Asian patients tải tại đây

Article- Efficacy of 577 nm pro-yellow laser in the treatment of melasma- a prospective split-face study tải tại đây

Article- Evaluation of Botulinum Toxin A as an Optional Treatment for Atopic Dermatitis tải tại đây

Article- Photobiomodulation Therapy in the Treatment of Salivary Dysfunction tải tại đây 

Article- Pulsed Dye Laser Therapy in the Treatment of Warts tải tại đây

Article- Successful Treatment of Corticosteroid-Induced Rosacea-Like Dermatitis with Platelet-Rich Plasma Mesotherapy- Report of Seven Cases tải tại đây

Beautiful Skin- Biên dịch- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây 

BỆNH HỌC DA LIỄU- DERMATOLOGY for the USMLE- Biên dịch- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Botulinum Toxin for Asians tải tại đây

Các yếu tố nguy cơ của sẹo lồi và sẹo phì đại và khái niệm tái lập trong điều trị sẹo bệnh lý- Bs.Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Chương 1- Cập nhật về Cutibacterium acnes- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây tải tại đây

Chương 7- Sự liên quan về mặt khoa học giữa chế độ ăn và mụn trứng cá- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Chương 9- Mụn liên quan tình trạng kháng insulin- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Chương 11- Mụn và các yếu tố môi trường- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây 

Chương 13- Cập nhật các phương pháp điều trị sẹo mụn ở phòng khám da liễu Hàn Quốc tải tại đây

Chương 17- Androgen và mụn trứng cá- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây 

Clinical Anatomy of the Face for Filler and Botulinum Toxin Injection tải tại đây

Cosmetic Dermatology – Zoe Diana Draelos (2022) tải tại đây

Cơ chế tế bào và phân tử của sự hình thành sẹo phì đại- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây 

Dermal fillers in aesthetics_ an overview of adverse events and treatment approaches tải tại đây

Facial Volumization with Fillers tải tại đây  

Handbook of Photomedicine tải tại đây

Hiệu ứng quang động và quang sinh học của diode phát sáng (LED) trong bệnh da liễu- Dịch-Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG LED- cơ chế hoạt động- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây 

Liệu pháp Laser trong điều trị sẹo- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Liệu pháp laser và ánh sáng cho mụn trứng cá- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Liệu pháp LED và laser mức độ thấp trong da liễu- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Liệu pháp steroid trong điều trị sẹo- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Low fluence Q-switched NdYAG 1064-nm laser versus Q-switched NdYAG 532-nm laser in the treatment of hyperpigmented lips- a prospective, randomized, controlled, evaluator-blinded trial tải tại đây

Mối quan hệ giữa Probiotic và trục Ruột – Da trong quá trình lành thương ở da- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Non-Surgical Rejuvenation of Asian Faces tải tại đây

Periorbital facial rejuvenation- applied anatomy and pre-operative assessment tải tại đây

Probiotic Research in Therapeutics- Volume 3- Probiotics and Gut Skin Axis–Inside Out and Outside In tải tại đây

Probiotic trong Viêm da cơ địa dị ứng-Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây 

Safe Filler Injection Techniques An Illustrated Guide tải tại đây 

Sinh lý bệnh lành thương và hình thành sẹo do bỏng- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Sử dụng laser và ánh sáng trong điều trị sắc tố da- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Sự lành thương và hình thành sẹo- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

The roles of platelets in inflammation, immunity, wound healing and malignancy tải tại đây

The Ultimate Guide to Red Light Therapy How to Use Red and Near-Infrared Light Therapy for Anti-Aging, Fat Loss, Muscle Gain, Performance, and Brain Optimization tải tại đây

Top 50 Dermatology Case Studies for Primary Care tải tại đây

Total Scar Management From Lasers to Surgery for Scars, Keloids, and Scar Contractures tải tại đây

Trục Ruột-Da – Vai trò đối với sức khỏe và bệnh tật- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây 

ỨNG DỤNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG LED TRONG THỰC HÀNH DA LIỄU- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Vai trò cơ chế của Probiotics trong cải thiện sức khỏe làn da- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

f0d950d6 e854 4068 a2ef c06b84e79647

A split‐face comparison of a fractional microneedle radiofrequency device and fractional radiofrequency therapy for moderate‐to‐severe acne vulgaris.pdf tải tại đây

Alopecia areata after SARS-CoV-2 vaccination tải tại đây 

Article- Anti-Acne Activity of Toothpaste – An Emerging Pimple Treatment tải tại đây

Article- Effects of low-level light therapy on facial corticosteroid addiction dermatitis- A retrospective analysis of 170 Asian patients tải tại đây

Article- Efficacy of 577 nm pro-yellow laser in the treatment of melasma- a prospective split-face study tải tại đây

Article- Evaluation of Botulinum Toxin A as an Optional Treatment for Atopic Dermatitis tải tại đây

Article- Photobiomodulation Therapy in the Treatment of Salivary Dysfunction tải tại đây 

Article- Pulsed Dye Laser Therapy in the Treatment of Warts tải tại đây

Article- Successful Treatment of Corticosteroid-Induced Rosacea-Like Dermatitis with Platelet-Rich Plasma Mesotherapy- Report of Seven Cases tải tại đây

Beautiful Skin- Biên dịch- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây 

BỆNH HỌC DA LIỄU- DERMATOLOGY for the USMLE- Biên dịch- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Botulinum Toxin for Asians tải tại đây

Các yếu tố nguy cơ của sẹo lồi và sẹo phì đại và khái niệm tái lập trong điều trị sẹo bệnh lý- Bs.Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Chương 1- Cập nhật về Cutibacterium acnes- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây tải tại đây

Chương 7- Sự liên quan về mặt khoa học giữa chế độ ăn và mụn trứng cá- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Chương 9- Mụn liên quan tình trạng kháng insulin- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Chương 11- Mụn và các yếu tố môi trường- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây 

Chương 13- Cập nhật các phương pháp điều trị sẹo mụn ở phòng khám da liễu Hàn Quốc tải tại đây

Chương 17- Androgen và mụn trứng cá- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây 

Clinical Anatomy of the Face for Filler and Botulinum Toxin Injection tải tại đây

Cosmetic Dermatology – Zoe Diana Draelos (2022) tải tại đây

Cơ chế tế bào và phân tử của sự hình thành sẹo phì đại- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây 

Dermal fillers in aesthetics_ an overview of adverse events and treatment approaches tải tại đây

Facial Volumization with Fillers tải tại đây  

Handbook of Photomedicine tải tại đây

Hiệu ứng quang động và quang sinh học của diode phát sáng (LED) trong bệnh da liễu- Dịch-Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG LED- cơ chế hoạt động- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây 

Liệu pháp Laser trong điều trị sẹo- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Liệu pháp laser và ánh sáng cho mụn trứng cá- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Liệu pháp LED và laser mức độ thấp trong da liễu- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Liệu pháp steroid trong điều trị sẹo- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Low fluence Q-switched NdYAG 1064-nm laser versus Q-switched NdYAG 532-nm laser in the treatment of hyperpigmented lips- a prospective, randomized, controlled, evaluator-blinded trial tải tại đây

Mối quan hệ giữa Probiotic và trục Ruột – Da trong quá trình lành thương ở da- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Non-Surgical Rejuvenation of Asian Faces tải tại đây

Periorbital facial rejuvenation- applied anatomy and pre-operative assessment tải tại đây

Probiotic Research in Therapeutics- Volume 3- Probiotics and Gut Skin Axis–Inside Out and Outside In tải tại đây

Probiotic trong Viêm da cơ địa dị ứng-Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây 

Safe Filler Injection Techniques An Illustrated Guide tải tại đây 

Sinh lý bệnh lành thương và hình thành sẹo do bỏng- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Sử dụng laser và ánh sáng trong điều trị sắc tố da- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Sự lành thương và hình thành sẹo- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

The roles of platelets in inflammation, immunity, wound healing and malignancy tải tại đây

The Ultimate Guide to Red Light Therapy How to Use Red and Near-Infrared Light Therapy for Anti-Aging, Fat Loss, Muscle Gain, Performance, and Brain Optimization tải tại đây

Top 50 Dermatology Case Studies for Primary Care tải tại đây

Total Scar Management From Lasers to Surgery for Scars, Keloids, and Scar Contractures tải tại đây

Trục Ruột-Da – Vai trò đối với sức khỏe và bệnh tật- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây 

ỨNG DỤNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG LED TRONG THỰC HÀNH DA LIỄU- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Vai trò cơ chế của Probiotics trong cải thiện sức khỏe làn da- Bs. Trương Tấn Minh Vũ tải tại đây

Rate this post