Tổng hợp slide bài giảng Vi Sinh

Tổng hợp slide bài giảng Vi Sinh

Tài liệu gồm các phần như sau:

1. Các cầu khuẩn

2. Các thuốc kháng virus

3. Các xoắn khuẩn gây bệnh

4. Các xoắn khuẩn

5. CAMPYLOBACTER -HELICOBACTER

6. Di truyền vi khuẩn

7. Đại cương virus

8. HAEMOPHILUS+BORDETELLA

9. Họ vi khuẩn đường ruột

10. Họ vi khuẩn MYCOBACTERIACEAE

11. Kháng nguyên vi sinh vật

12. Kháng nguyên vi sinh vật (2)

13. Kháng sinh và đề kháng của vi khuẩn với kháng sinh

14. Kỹ thuật miễn dịch trong chẩn đoán

15. LISTERIA MONOCYTOGENES

16. Nhiễm khuẩn bệnh viện

17. Rotavirus

18. Sự đề kháng của vi khuẩn với kháng sinh

19. Trực khuẩn mủ xanh

20. Trực khuẩn than

21. Vacxin và huyết thanh

22. Vi khuẩn bạch hầu

23. Vi khuẩn dịch hạch

24. Virus cúm – Influenzavirus

25. Virus cúm 2

Vui lòng ghi rõ nguồn yhoctonghop.vn khi copy bài viết này

5/5 - (2 bình chọn)