Tổng hợp bài giảng viện tim Hồ Chí Minh

Tổng hợp bài giảng viện tim Hồ Chí Minh

Dưới đây là các bài giảng của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành lĩnh vực tim mạch ở viện tim Hồ Chí Minh như: Phó giáo sư Vinh, Tiến sĩ Trí, Thạc sĩ Tuyến….

1. PGS. TS Phạm Nguyễn Vinh

2. TS Hồ Huỳnh Quang Trí

3. Ths Lê Kim Tuyến

4. BS Đỗ Thị Kim Chi

5. BS Lê Thị Đẹp

6. BS Nguyễn Quý Khoáng

7. Bài giảng siêu âm khác

Rate this post