Tổng hợp bài giảng Nội Hô Hấp Y Huế

Tổng hợp bài giảng Nội Hô Hấp Y Huế

Tổng hợp bài giảng Nội Hô Hấp Y Huế
Tổng hợp bài giảng Nội Hô Hấp Y Huế

Bao gồm các bài giảng Nội Hô Hấp từ Y3 – Y6:

Y3 – TLS – KHÁM LÂM SÀNG HÔ HẤP – ThS Nguyễn Thị Ý Nhi

Y3 – TLS – CHỌC DÒ MÀNG PHỔI – ThS Nguyễn Thị Ý Nhi.pptx

Y3 – HC Khí phế thủng – ThS Nguyễn Thị Ý Nhi

Y3 – HC TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI – ThS Nguyễn Thị Ý Nhi

Y3 – HC TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI- ThS Nguyễn Thị Ý Nhi

Y3 – HC NUNG MỦ PHỔI – ThS Nguyễn Thị Ý Nhi

Y3 – HC Hẹp và Giãn Phế quản – ThS Nguyễn Thị Ý Nhi

Y3 – HC ĐÔNG ĐẶC PHỔI – ThS Nguyễn Thị Ý Nhi

Y3 – Hen phế quản – ThS Nguyễn Thị Ý Nhi

Y3 – Hen phế quản – ThS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Y3 – HỘI CHỨNG TRUNG THẤT – ThS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Y3 – HO RA MÁU – ThS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Y3 – COPD Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính – ThS Nguyễn Thị Ý Nhi

Y3 – Viêm phổi – ThS Nguyễn Thị Ý Nhi

Y4 – TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI KHÔNG DO LAO – ThS Nguyễn Thị Ý Nhi

Y4 – GIÃN PHẾ QUẢN – ThS Nguyễn Thị Ý Nhi

Y4 – Bệnh học Suy hô hấp cấp – ThS Nguyễn Thị Ý Nhi

Y4 – Áp xe phổi – ThS Nguyễn Thị Ý Nhi

Bệnh học Suy hô hấp mạn – ThS Nguyễn Thị Ý Nhi

Tải bộ tài liệu tại đây

 

Xem thêm: Tổng hợp bài giảng Nội Tim Mạch Y Huế

Rate this post