Tổng hợp bài giảng đọc điện tâm đồ cơ bản – ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

Tổng hợp bài giảng đọc điện tâm đồ cơ bản

1. Các bước đọc điện tâm đồ

2. Điện tâm đồ trong một số bệnh lý

3. Điện tâm đồ lớn nhĩ – thất

4. Điện tâm đồ nhồi máu cơ tim, thiếu máu cơ tim

5. Một số hội chứng trong điện tâm đồ

6. Rối loạn dẫn truyền

7. Rối loạn nhịp thất

8. Rối loạn nhịp trên thất

Bài giảng lớp CLS hè – ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

4.9/5 - (7 bình chọn)