TỔNG HỢP 05+ BỆNH ÁN NỘI KHOA YDS

86 / 100

BỆNH ÁN NỘI KHOA YDS

Nguồn: Sưu tập BS. Nguyễn Đức Vượng
  1. BỆNH ÁN VIÊM TỤY CẤP (1): Link đọc
  2. BỆNH ÁN VIÊM TỤY CẤP (2): Link đọc
  3. BỆNH ÁN XHTH DO LOÉT: Link đọc
  4. BỆNH ÁN XHTH DO VỠ GIÃN: Link đọc
  5. BỆNH ÁN XHTH DO XƠ GAN: Link đọc

bệnh án nội khoa

Xem thêm: Bệnh án xơ gan

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*