Tiếp cận hình ảnh học sọ não- Bs Cao Thiên Tượng

Giới thiệu:

Tiếp cận hình ảnh học sọ não là bài giảng đầu tiên của chứng chỉ CĐHA Thần kinh, lớp Ck1 và Ck sơ bộ CĐHA trường Đại học Y Dược HCM, do Thầy Cao Thiên Tượng giảng dạy.

Nội dung bài giảng

  • Các vấn đề cần lưu ý khi đọc phim sọ não
  • Các bước tiếp cận hình ảnh học sọ não
    • Định vị giải phẫu
    • Các đặc điểm hình thái
  • Định vị tổn thương và phân tích

Video bài giảng – Bs Cao Thiên Tượng

Bài giảng PDF

Link tải:

PPT Tiep can hinh anh so nao – Cao Thien Tuong.ppt

 

 

Rate this post