Thuật ngữ y học: Google translate hay người dịch?

Nguyễn Phước Vĩnh Cố & Nhóm cộng sự

Nguồn: nguyenphuocvinhco.com

Nếu bạn là một người yêu thích dịch thuật, đặc biệt dịch thuật chuyên ngành như y học thì điều quan trọng nhất là bạn phải có một vốn từ phong phú. Bệnh và triệu chứng bệnh có lẽ chiếm nhiều nhất trong thuật ngữ y học. Nếu ta găp phải 2 thuật ngữ sau trong một văn bản tiếng Việt cần dịch sang tiếng Anh thì liệu ‘bệnh viêm (đường) ruột’ và ‘hội chứng ruột kích thích’ vốn không có mặt trong hầu hết từ điển Việt-Anh có là vấn đề thách thức đối với bạn?

Google translate & thuật ngữ y học

Nếu ta đưa 2 thuật ngữ ‘bệnh viêm (đường) ruột’ và ‘hội chứng ruột kích thích’ nhờ máy dịch (ở đây là ‘Google translate’) dịch thì sẽ nhận được 2 kết quả khá thú vị (nếu bạn có kiến thức về hệ thuật ngữ y học) là ‘inflammatory bowel disease’ cho ‘bệnh viêm đường ruột’ và ‘irritable bowel syndrome’ cho ‘hội chứng ruột kích thích’, nếu ta cho ‘Gu gồ translate’ dịch chiều ngược lại nó vẫn cho kết quả như trên: ‘inflammatory bowel disease’ cho ‘bệnh viêm (đường) ruột’ và ‘hội chứng ruột kích thích’ cho ‘irritable bowel syndrome’.

Bệnh viêm (đường) ruột có hai bệnh phổ biến là ‘viêm loét đại tràng’ mà tiếng Anh là ‘ulcerative colitis’ và ‘bệnh crohn’ tiếng Anh là ‘crohn’s disease’ thì ‘Gu gồ translate’ dịch chiều nào (Việt-Anh hay Anh-Việt) cũng cho kết quả ‘ngon ơ’ như trên

Có hai thuật ngữ mà có khi người làm ngành y vẫn hay ‘nhầm lẫn’ là ‘giải phẫu thẩm mỹ’ và ‘phẫu thuật tạo hình’ nhờ ‘Gu gồ’ dịch thì ta cũng phải ‘ngả mũ’, ‘cosmetic surgery’ cho ‘giải phẫu thẩm mỹ’ và ‘plastic surgery’ cho ‘phẫu thuật tạo hình’. Tuy nhiên, lỗi lầm không những là con người mà máy móc cũng có lúc …. sai lầm. Thuật ngữ ‘plastic surgery’ thì ‘Gu gồ’ lại dịch ‘phẫu thuật thẩm mỹ (?) Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng ‘cosmetic/aesthetic surgery’ là một chuyên ngành phđược tách riêng ra từ ‘phẫu thuật tạo hình’.

Một thuật ngữ khác cũng dễ nhầm lẫn với ‘phẫu thuật tạo hình’ là ‘phẫu thuật chỉnh hình’ nhưng nếu nó là ‘vấn đề’ của bạn thì hãy để ‘Gu gồ’ dịch giúp nhé. Kết quả sẽ cho như từ điển chuyên ngành ‘orthopaedic surgery’

Người dịch & thuật ngữ y học

Nếu so sánh giữa ‘máy dịch’ và ‘người dịch’ thì rõ ràng điểm mạnh thuộc về ‘người dịch’ nhưng khi gặp thuật ngữ chuyên ngành thì ‘máy’ lại mạnh hơn ‘người’ (!). Trong cuốn từ điển Việt-Anh của Viện Ngôn Ngữ NXB Văn hóa Thông tin tr.784, 2014 thì thuật ngữ ‘phẫu thuật chỉnh hình’ được dịch là ‘plastic surgery’ (?)

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*