Tê tủy sống lặp lại – BS. Nguyễn Vỹ

Tê Tủy Sống Lặp Lại Trong Mổ Lấy Thai : Nên Hay Không Nên ?

Gây tê tủy sống để mổ lấy thai không thể thành công 100%. Mặc dù việc chích tê hoặc bơm thuốc không phức tạp, nhưng không có bất kỳ ức chế vận động hay cảm giác nào xảy ra.
Theo y văn hiện nay, tỉ lệ thất bại cho tê tủy sống dao động từ 16% đến <1%, nhưng hầu hết các nghiên cứu báo cáo tỉ lệ thất bại giữa 2% và 4%.
Trong hai thập niên qua, mổ lấy thai thường được thực hiện dưới tê tuỷ sống.Tê tủy sống thất bại hoàn toàn thường được chuyển đổi sang gây mê hay gây tê tủy sống lặp lại. Tất cả phụ nữ mang thai được cho là có nguy cơ cao viêm phổi hít và đặt nội khí quản khó, vì thế chuyển đổi sang gây mê có liên kết với nguy cơ tương đối cao hơn trong dân số chung.