Tiểu máu ở trẻ em

Tiểu máu ở trẻ em

28/07/2018 admin 0

Tiểu máu ở trẻ em I. Định nghĩa:  Tiểu máu được định nghĩa khi có sự bài xuất hồng cầu bất thường trong nước tiểu: Read More