8

BỆNH ÁN HẬU SẢN

03/05/2021 Nhung 0

I. Hành chính – Họ và tên sản phụ: NGUYỄN THỊ TỐ N, tuổi: 27- Dân tộc: Kinh– Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng– Địa chỉ: Đồng Văn – Read More