SỬ DỤNG GLUCOCORTICOID TRÊN LÂM SÀNG

61 / 100

 

NỘI DUNG

 Đại cương về glucocorticoid (GC).
 Cấu trúc tuyến thượng thận
 Trục hạ đồi – tuyến yên – tuyến thượng thận (HPA)
 Cơ chế tác động, liều tương đương của glucocorticoid
 Tác dụng, chỉ định và tác dụng phụ của glucocorticoid.
 Vấn đề sử dụng Glucocorticoid ở trẻ em và phụ nữ có thai.
 Nguyên tắc chung khi sử dụng glucocorticoid.
 Phân tích sử dụng glucocorticoid trên lâm sàng (bệnh án tại bệnh viện).

Nhấn vào đây để download slide:  GLUCOCORTICOID VÀ SỬ DỤNG TRÊN LÂM SÀNG

1234
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*