[PDF] Sổ tay người học Tiếng Anh Y Khoa

Sổ tay người học Tiếng Anh Y Khoa
(A HANDBOOK FOR MEDICAL ENGLISH LEARNERS)

Tác giả: Nguyễn Phước Vĩnh Cố
Tôn Nữ Thanh Thảo
Tôn Nữ Hải Anh
Bảo Nguyên

Tải tài liệu tại đây

Link download

Xem thêm: Cẩm nang người dịch tiếng Anh Y khoa PDF

5/5 - (1 bình chọn)