Siêu âm phần mềm,Động mạch ngoại cảnh và mạch máu ngoại biên