Siêu âm khảo sát bất thường vùng mặt thai nhi

15 / 100

Giới thiệu

• Các bất thường mặt:

✓ Đơn lẻ

✓ Là dấu hiệu nằm trong một hội chứng hoặc
trong một bất thường NST

• Siêu âm các cấu trúc vùng mặt: thường qui

• Bắt đầu từ đầu TCN2 ( 16 tuần)

Tải sách tại đây

Rate this post