Phương tiện gây mê hồi sức ở trẻ em

Phương tiện gây mê hồi sức ở trẻ em:

– Bóng hô hấp ( Breathing bag):

+  Trẻ sơ sinh bóng <500ml.

+  1-3 tuổi   Dùng bóng bóp: 1000ml.

+ >3 tuổi    Dùng bóng bóp: 2000ml

– Canyun Mayo: Độ dài của Canyun cần đạt tới góc xương hàm .

– Mask thanh quản.

– Đèn soi thanh quản.

+ Trẻ nhỏ dùng đèn lưỡi thẳng Miller.

+ Trẻ lớn dùng đèn lưỡi cong Macitosh.

– Ống nội khí quản:

*Chọn kích thước ống NKQ:

Tuổi ĐK trong của ống (ID: MM)
Trẻ đẻ non 2,5 – 3,0
Sơ sinh 3,0
Sơ sinh – 12 tháng 3,5
12 tháng – 20 tháng 4,0
2 tuổi 4,0
>2 tuổi 4,0+ Số tuổi (năm) / 4
Độ dài của ống tính từ miệng 10 + Số tuổi (năm) / 2
5/5 - (1 bình chọn)