Tại sao phân ly AV không xảy ra ở tất cả các bệnh nhân có nhịp nhanh thất?

Tại sao phân ly AV không xảy ra ở tất cả các bệnh nhân có nhịp nhanh thất?

Tại sao phân ly AV không xảy ra ở tất cả các bệnh nhân có nhịp nhanh thất?

– Phân ly AV là manh mối đặc hiệu nhất trong chẩn đoán VT. Nhưng đây không phải là một dấu hiệu hằng định. Trong thực tế khá là may mắn để phát hiện phân ly AV. Nó xảy ra ở dưới 30% bệnh nhân VT.

– Điều gì xảy ra với sóng P trong VT? Làm thế nào để khử cực nhĩ trong VT?

+ Buồng nhĩ không thể ngồi không nhàn rỗi khi VT xảy ra. Nó phải bằng cách nào đó được khử cực nhưng có thể không tương thích về mặt thời gian.

+ Sóng P trong VT có thể dẫn truyền xuôi hoặc ngược. Về mặt lý thuyết, cả hai đều có thể xảy ra nhưng hầu hết là các sóng P dẫn ngược.

+ Sự xuất hiện và thời gian của sóng P có liên quan đến dẫn truyền VA. Nếu tỷ lệ dẫn truyền VA là 1: 1 thì không thể có phân ly AV vì lý do đơn giản là có liên hệ giữa nhĩ và thất. Trong thực tế, vẫn có sự phát xung liên tục để khử cực thất qua nút AV bình thường và hệ thống His-Purkinje. Nút xoang vẫn làm công việc thường ngày của nó, dù cho rất khó khăn khi phải đối mặt với xung động rất nhanh từ thất. Thông thường, xung động từ thất sẽ chiếm ưu thế và tâm nhĩ phần nhiều được kiểm soát bởi VT. Trong thực tế, VT chiếm ưu thế trước nút SA và chỉ đơn giản là overdrive nó.

+ Điều đó có nghĩa là, nút SA luôn tìm cơ hội để dẫn truyền xuống thất qua nút AV. Điều này xảy ra khi VT chậm lại đôi chút hoặc chuyển sang một ổ mới. Khi xung động từ nhĩ bắt được hoàn toàn hoặc một phần thất, sẽ làm xuất hiện nhát bắt được (Capture Beat) hay nhát hỗn hợp (Fusion Beat).

– Thông điệp cuối cùng:
Phân ly AV hiện diện trong ít hơn 30% trường hợp VT vì 70% có liên hệ giữa nhĩ và thất (Dẫn truyền ngược VA).

Source: https://drsvenkatesan.com/2012/01/31/why-av-dissociation-does-not-occur-in-all-patients-with-ventricular-tachycardia/

Dịch: Nguyễn Phúc Thiện

1/5 - (2 bình chọn)