[PDF] Học điện tâm đồ trong 1 ngày - Learn ECG in a day

[Sách Dịch] Học điện tâm đồ trong 1 ngày – Learn ECG in a day

[PDF] Học điện tâm đồ trong 1 ngày - Learn ECG in a day

Học điện tâm đồ trong 1 ngày – Learn ECG in a day

Đọc điện tâm đồ là một kỹ năng cận lâm sàng cơ bản dành cho tất cả các chuyên khoa, dù là ngoại khoa. Tuy vậy, không ít bác sĩ gặp khó khăn bởi không thể nhớ rõ hay mau quên do không hiểu cơ chế điện sinh lý.  Sách viết rất trực quan, ngắn gọn, dễ nắm bắt và giúp bác sĩ hiểu rõ cơ chế điện sinh lý.

Tải sách tại đây

3.6/5 - (9 bình chọn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*