Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và tỷ lệ bộc lộ các thụ thể ER, PR trong ung thư biểu mô nội mạc tử cung

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học và tỷ lệ bộc lộ các thụ thể ER, PR trong ung thư biểu mô nội mạc tử cung.

Chủ đề tài: Lê Văn Phúc

Người hướng dẫn: TS. Lê Trung Thọ

Đặt vấn đề

▪ Khái niệm UTNMTC
▪ Tỷ lệ mắc và tử vong ngày càng cao
▪ Thường gặp ở thời kỳ MK và TMK
▪ Đặc điểm MBH; ER, PR là cơ sở đt
▪ Tái phát, sống thêm liên quan MBH, ER, PR

Mục tiêu

1. Xác định tỷ lệ các típ mô bệnh học, độ mô học của ung thư biểu mô nội mạc tử cung theo phân loại của WHO (2003).
2. Nhận xét tỷ lệ bộc lộ thụ thể ER, PR và một số mối liên quan với mô bệnh học.
TỔNG QUAN
❖ Giải phẫu tử cung
❖ Mô, sinh lý học NMTC
▪ Cấu tạo chung
▪ Đặc điểm thời kỳ sinh sản
▪ Đặc điểm thời kỳ tiền mãn kinh
▪ Đặc điểm thời kỳ mãn kinh
▪ Các biến đổi dị sản

❖ Tình hình dịch tễ UTNMTC

▪Tỷ lệ mắc và tử vong
– Tỷ lệ mắc cao ở các nước phát triển
– IARC(2008): TG: mm 287000, tv 74000
VN: mm 3054, tv 1400
▪Tuổi: trung bình 60, gặp nhiều 55-65
▪Chủng tộc: tỷ lệ mắc người da trắng gấp 2 người da đen

❖ Các yếu tố nguy cơ

▪Kinh nguyệt: mãn kinh muộn (2,4)
▪Sinh sản: không sinh (2-3)
▪Thể trạng: Béo phì (3-10), đái đường (2,8), CHA…
▪Liệu pháp estrogen không đối kháng (4-8)
▪Tamoxifen (2-3)
▪Quá sản không điển hình (8-29)
▪Dùng thuốc tránh thai
▪Tiến sử gia đình
❖ Cơ chế bệnh sinh: Cường estrogen không đối kháng kéo dài
❖ Tổn thương tiền ung thư (WHO 2003)
▪Quá sản đơn giản điển hình (1%)
▪Quá sản đơn giản không điển hình (8%)
▪Quá sản phức tạp điển hình (3%)
▪Quá sản phức tạp không điển hình (29%)
(Kurman RJ và cs 1985, tg 13,4 năm)

Xem chi tiết và tải tại đây
5/5 - (1 bình chọn)