2021 02 09 132611

BỆNH ÁN COPD

06/02/2021 Nhung 0

I.HÀNH CHÍNH Họ và tên bệnh nhân: ĐÀO VĂN OANH   Tuổi: 79  Nghề nghiệp: Công nghiệp Địa chỉ: Phú Yên Ngày vào viện: 29/11 Ngày Read More