B

BỆNH ÁN ĐỘNG KINH

27/03/2021 Nhung 0

I.Hành chính Họ và tên: VŨ MẠNH C   Tuổi: 33    Giới: Nam Địa chỉ: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội Nghề nghiệp:  Ngày vào Read More

Screenshot 2

BỆNH ÁN ĐỘT QUỴ

27/02/2021 Nhung 0

I.Hành chính. Họ tên bênh nhân: NGUYỄN HUY BỘ Năm sinh: 1960. Nghề nghiệp. Quê quán: GIAO THỦY- NAM ĐỊNH Ngày vào viện: 21h30 19/ Read More