Hội chứng Wallenberg (hội chứng tủy bên) là gì?

Hội chứng Wallenberg (hội chứng tủy bên) là gì, nguyên nhân, cơ chế, ý nghĩa, hình ảnh

MÔ TẢ

Hội chứng tủy bên (Hội chứng Wallenberg) là hội chứng mạch máu ở thân não có đặc điểm:

• Lệch lưỡi gà theo hướng ra xa so với bên tổn thương

• Nâng vòm miệng bị yếu cùng bên

• Nói ngọng, nuốt khó, giọng khàn

• Mất cảm giác mặt cùng bên

• Mội chứng Homer cùng bên

• Mất điều hòa tiểu não cùng bên

• Mất cảm giác đau và nhiệt đối bên dưới mức tổn thương.

NGUYÊN NHÂN

Hay gặp

• Nhồi máu vùng động mạch tiểu não sau dưới (PICA)

• Suy động mạch đốt sống

CƠ CHẾ

Nhồi máu vùng động mạch tiểu não sau dưới (PICA) có thể gây nên rối loạn chức năng các nhân ở thân não thuộc cột tủy bên. Xem Bảng 5.35 về cơ chế các dấu hiệu lâm sàng của hội chứng tủy bên.

Hội chứng Wallenberg (hội chứng tủy bên)

Hình 5.119 Nhân và các dải ở thân não bị tốn thương trong hội chứng tủy bên (vùng tối ở phía bên)Reproduced, with permission, from Flint PW et al, Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery, 5th edn, Philadelphia: Mosby, 2010: Fig 166-4.

BẢNG 5.35 Cơ chế các triệu chứng của hội chứng tủy bên

Dấu hiệu lâm sàng Rối loạn chức năng dây thần kinh
• Lệch lưỡi gà theo hướng ra xa so với bên tổn thương

• Nâng vòm miệng cùng bên

• Nói ngọng

• Nuốt khó

• Nói khàn

→ Nhân hoài nghi (dây IX, X)
• Mất cảm giác mặt cùng bên → Dải xuống dây V
• Hội chứng Horner cùng bên → Các sợi giao cảm xuống
• Mất điều hòa tiểu não cùng bên → Dải tủy tiểu não
• Mất cảm giác đau và nhiệt đối bên phía dưới tổn thương → Dải tủy đồi thị