Giáo trình Cấp cứu ngoại khoa Bộ Y Tế

Giáo trình Cấp cứu ngoại khoa Bộ Y Tế

Dùng cho bác sĩ và học viên sau đại học

Chủ biên: GS. Đặng Hanh Đệ

Bộ môn Ngoại – ĐH Y Hà Nội

Cấp cứu ngoại khoa luôn là một vấn đề thời sự không những của các phẫu thuật viên mà còn tất cả những ai làm công tác lâm sàng

Nội dung cuốn sách chỉ thu gọn trong những cấp cứu ngoại khoa thông thường, sách được biên soạn thành 2 tập:

  • Tập 1 gồm các chuyên khoa: Thần kinh, Lồng ngực và Tim mạch, Nhi
  • Tập 2 gồm các chuyên khoa: Tiêu hóa, Tiết niệu, Chấn thương

1. Giáo trình Cấp cứu ngoại khoa tập 1

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Hà Nội – 2005

Giáo trình Cấp cứu ngoại khoa tập 1 - Bộ Y tế
Giáo trình Cấp cứu ngoại khoa – Bộ Y tế

Nội dung chi tiết Giáo trình Cấp cứu ngoại khoa tâp 1 – Bộ Y tế xem trực tiếp và tải tại đây

2. Giáo trình Cấp cứu ngoại khoa tập 2

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Hà Nội – 2010

Giáo trình Cấp cứu ngoại khoa tập 2 - Bộ Y tế
Giáo trình Cấp cứu ngoại khoa – Bộ Y tế

Nội dung chi tiết Giáo trình Cấp cứu ngoại khoa tâp 2 – Bộ Y tế xem trực tiếp và tải tại đây

5/5 - (1 bình chọn)