Tổng hợp Mindmap Nội Khoa

Tổng hợp Mindmap Nội Khoa (Gồm 109 Mindmap)

Bộ tài liệu tổng hợp các Mindmap Nội Khoa của Học Viên Quân Y do Tác giả Thái Hưng K40 HVQY biên soạn.

Xem chi tiết tại đây:

[su_button url=”https://drive.google.com/file/d/0B9ygT2i1zbU-T3JWb3h0UGZ1NkU/view” target=”blank” style=”flat” background=”#f42a12″ center=”yes” radius=”round” icon=”icon: download” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Tải tài liệu tại đây[/su_button]

5/5 - (1 bình chọn)