Chia sẻ UpToDate offline 2018

Chia sẻ UpToDate offline 2018

Chia sẻ UpToDate offline 2018

Link download bản uptodate offline: Tải tại đây

Link dự phòng: Tải tại đây

GIỚI THIỆU VỀ UPTODATE:

Uptodate là tập hợp một cộng đồng y khoa lâm sàng trên toàn thế giới, dành riêng cho việc tổng hợp kiến thức cho các bác sĩ và bệnh nhân. Cộng đồng bao gồm hơn 4.000 chuyên gia lâm sang-những người có trách nhiệm như tác giả, biên tập viên và nhận xét đồng đẳng,và hơn 360.000 người dùng cung cấp phản hồi về những câu hỏi. Vai trò của uptodate là tổng hợp và phổ biến thông tin để giúp các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.

Uptodate online (www.uptodate.com) là một cơ sở dữ liệu tính phí do vậy nhiều bác sĩ, dược sĩ và bạn đọc còn hạn chế trong tiếp cận.

Chia sẻ UpToDate offline 2018
5 (100%) 3 votes